Serveis

Linguacom ofereix serveis especialitzats en llengua, que permeten als nostres clients comunicar-se, convèncer o vendre arreu del món, en qualsevol de les llengües següents: aranès/occità, català, espanyol, èuscar, gallec, alemany, anglès, francès, italià, neerlandès, portuguès, àrab, japonès, rus i xinès (consulteu-nos per a altres llengües).

Traducció

Textos generals, tècnics, publicitaris, audiovisuals i jurídics

Treballem amb una xarxa de traductors amb coneixements lingüístics, conceptuals i específics de la terminologia de cada especialitat.

 • Traducció tècnica: Cada branca industrial té la seva terminologia tècnica. Per això és primordial donar un servei de traducció eficient i de qualitat que asseguri que la documentació sigui ben entesa pels destinataris.
 • Traducció publicitària: Els textos del sector publicitari requereixen un tractament especial. Els referents culturals, els jocs de paraules, les imatges, no es poden traduir literalment, ja que o bé no s’entenen o bé perden la complicitat, i acaben perdent tota la gràcia i la intenció del missatge original. Cal aconseguir que el missatge s’adapti perfectament a la cultura de la llengua de destí.
 • Traducció audiovisual: En la traducció i l’adaptació audiovisual el tipus de textos forma un tot inseparable de la imatge per a la qual han estat creats. En aquest tipus de traduccions, a més, cal adaptar les referències culturals i conservar els registres, entre altres peculiaritats. Destaquen el doblatge, la subtitulació, l’audiodescripció, la localització de videojocs, etc.
 • Traducció jurídica: El llenguatge jurídic i legal requereix una gran precisió lingüística, la comprensió dels arcaismes propis que conté i un profund coneixement de la temàtica i terminologia jurídiques i dels procediments legals.

En tots els encàrrecs hi ha dues fases:  traducció a càrrec d’un traductor/a especialitzat, i revisió del text traduït.

Traducció jurada

Documents oficials i privats

La documentació que s’ha de presentar davant organismes oficials, que té caràcter confidencial o bé pot implicar responsabilitats legals requereix una traducció jurada.

 

Aquestes traduccions són certificades mitjançant el segell i la signatura d’un traductor jurat, nomenat pel Ministeri d’Afers Estrangers o per la Generalitat de Catalunya. El traductor/a jurat certifica amb el seu segell i signatura que la traducció és fidel i exacta a l’original, i el document resultant té el mateix valor legal que l’original.


Correcció

Textos generals, tècnics, publicitaris, jurídics i audiovisuals

En qualsevol escrit cal assegurar la correcció ortogràfica i tipogràfica, però també cal detectar i corregir errors en l’aplicació de la norma de la llengua escrita: morfosintaxi incorrecta, incoherències semàntiques, manca de precisió, frases poc adequades, tòpics, etc. Solucions que no s’obtenen consultant el diccionari o amb el corrector dels tractaments de textos.

 

Hi ha diversos nivells de correcció:

 • Correcció ortogràfica i tipogràfica: Es corregeixen els errors ortogràfics i es cuida l’aspecte del conjunt del text tipogràfic (accentuació, estructura dels capítols, etc.).
 • Correcció d’estil: Es corregeixen, a més de l’ortografia i de la tipografia, tots els errors gramaticals i sintàctics del text.
 • Correcció especial: S’inclouen conceptes com el desenvolupament o l’estructura dels capítols, i fins i tot la remodelació.


Redacció

Textos, informes, articles, memòries, fulletons, tríptics, catàlegs, webs, blogs, xarxes socials, etc.

A partir d’una idea, una sèrie de documents o escrits previs, elaborem textos de nova redacció, i optimitzem textos per a webs, blogs i xarxes socials. Adaptem i modifiquem documents originals per arribar amb més facilitat al públic al qual van dirigits.

 

Tots els textos passen una revisió ortogràfica, tipogràfica i d’estil.


Manteniment lingüístic de webs, blogs i xarxes socials

En les llengües següents: català, espanyol, alemany, anglès i francès

Els webs, blogs i les xarxes socials contenen informació que cal anar variant periòdicament per adaptar-los a les necessitats dels mercats, o bé per oferir notícies sobre l’actualitat de l’empresa, el llançament de nous productes, campanyes, etc.

 

Oferim un servei de manteniment de webs, blogs i xarxes socials que inclou redacció, correcció i traducció, el qual permet que es mantinguin integralment actualitzats.


Interpretació

Interpretació consecutiva, simultània, a cau d’orella i d’enllaç

 • Interpretació consecutiva: Només es tradueix en un únic sentit. L’intèrpret pren notes mentre l’orador parla, per repetir-ho després en un altre idioma. S’utilitza habitualment en rodes de premsa, discursos, etc.
 • Interpretació simultània: És la usual en congressos i conferències. S’utilitzen cabines d’interpretació insonoritzades, on els intèrprets treballen per parelles, ja que és una feina molt esgotadora i cal que es vagin alternant. Escolten l’orador pels auriculars i tradueixen simultàniament el discurs als assistents, que la reben en un receptor sense fils, en què poden escollir l’idioma.
 • Interpretació a cau d’orella: És una traducció simultània en què l’intèrpret xiuxiueja a l’oïda del client. Se sol utilitzar en reunions empresarials amb pocs interlocutors, intercanvis comercials, trobades de mandataris, etc.
 • Interpretació d’enllaç: S’utilitza en converses entre dues o més persones, després d’un breu discurs, de manera consecutiva, oració per oració o en xuxotatge. No requereix cap equip.


Transcripció d’àudio i vídeo

El servei de transcripció, a més del picatge, inclou també el servei de correcció. El document que es lliura al client passa per un procés de correcció ortogràfica, tipogràfica i d’estil, llevat que s’indiqui el contrari.