Protocol

Marc de col·laboració

Linguacom ha elaborat aquest document per facilitar les relacions amb els clients i per millorar, en definitiva, la qualitat de servei. L’objectiu és oferir al client un servei que s’ajusti al màxim a les seves necessitats en els terminis adequats.

No cal dir que aquest document defineix un marc de col·laboració general i que els diferents punts que s’hi desenvolupen s’han d’ajustar a cada projecte concret i, evidentment, a cada client.

Linguacom basa la relació amb els seus clients en la confiança. Per això, creiem que és important fixar un marc de col·laboració que permeti tenir clars des de bon començament aspectes molt importants de la relació client/proveïdor. Aquest marc permet evitar dubtes innecessaris, potencia el diàleg amb el client i evita possibles conflictes.

Per facilitar la comunicació entre Linguacom i el client és molt important que el client designi una persona de la seva organització com a responsable del projecte, que serà la persona de contacte entre el client i Linguacom, a qui se li consultaran tant temes tècnics com administratius.